نفقه چیست؟ نفقه زن و فرزند چقدر است؟

نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن كه شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده كه از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است. محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالی مرد میباشد.

تعلق گرفتن نفقه به زن وابسته به تمكین كامل زن است که به دو صورت مطرح می شود

تمكین خاص: داشتن روابط زناشویی زن و شوهر می باشد.
تمكین عام: فرمانبرداری در امور كلی زندگی می باشد. که یکی از مصادیق آن اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است. یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند. مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.

مطالبه نفقه اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

۱ – مدت زمان مطالبه نفقه کمتر میباشد.
۲ – نیازی به حضور زن در دادگاه نخواهد بود.
۳ – در صورت شناسایی اموال وکیل میتواند آنها را توقیف کند.
۴ – در صورتیکه مرد نفقه را پرداخت نکرد وکیل میتواند حکم جلب او را بگیرد.
۵ – برای جلب کردن مرد نیازی به حضور زن نخواهد بود.
۶ – وکیل میتواند بعد از اثبات اینکه نفقه پرداخت نشده است طلاق زن را از مرد بگیرد.

مراحل مراجعه به وکیل برای مطالبه نفقه

۱ – شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور خانواده دارید تا مدارک خود را تحویل ایشان دهید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمایید)
۲ – پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل باید مدارک خود را تکمیل و با خود همراه داشته باشید.
۳ – در این مرحله مدارک تحویل وکیل شده و وکالت به وکیل داده می شود.
۴ – حضور وکیل در جلسات دادگاه و در نهایت صدور حکم مبنی بر محکومیت مرد به پرداخت نفقه.

مدارک لازم برای مطالبه نفقه توسط وکیل

۱ – اصل سند ازدواج
۲ – اصل شناسنامه
۳ – کپی کارت ملی