مهریه را می‏توان به عنوان یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب کرد زیرا در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری می‏شود زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولاً در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد و همچنین مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند ولی زنان بیوه با از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی امکاناتشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است.

مطالبه مهریه اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

۱ – مدت زمان مطالبه مهریه کمتر میباشد.
۲ – نیازی به حضور زن در دادگاه نخواهد بود.
۳ – در صورت شناسایی اموال وکیل میتواند سریعا آن را توقیف کند.
۴ – در صورتیکه مرد مهریه را پرداخت نکرد وکیل میتواند حکم جلب او را بگیرد.
۵ – برای جلب کردن مرد نیازی به حضور زن نخواهد بود.

مراحل مطالبه مهریه توسط وکیل

۱ – شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور خانواده دارید تا مدارک خود را تحویل ایشان دهید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمایید)
۲ – پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل باید مدارک خود را تکمیل و با خود همراه داشته باشید.
۳ – در این مرحله مدارک تحویل وکیل شده و وکالت به وکیل اعطا می شود.
۴ – حضور وکیل در جلسات دادگاه و صدور حکم مبنی بر محکومیت مرد به پرداخت مهریه.

مدارک لازم برای مطالبه مهریه

۱ – اصل سند ازدواج
۲ – اصل شناسنامه
۳ – کپی کارت ملی