خیانت و داشتن روابط نامشروع یکی از اولین اتهام‌هایی است که همسران هنگام اختلاف یکدیگر را به آن متهم می‌کنند و در قانون نیز شکایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد.

اگر شکایت رابطه نامشروع توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

مدت زمان اثبات جرم رابطه نامشروع کمتر میباشد.
نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
وکیل میتواند در صورتیکه جرم مشهود باشد صورت جلسه ای توسط پلیس تنظیم کند.
وکیل میتواند در صورتیکه به موکل خود افترا زده شده باشد یا قذف شده باشد برای موکل خود اعاده حیثیت کند.
وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود. (رضایت شاکی فقط موجب تخفیف در مجازات میشود و کلا از بین نخواهد رفت.)

مراحل شکایت رابطه نامشروع توسط وکیل

۱ – در صورتیکه قصد شکایت کیفری از فردی به دلیل رابطه نامشروع را داشته باشید میتوانید مراحل زیر را انجام دهید.
۲ – شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور کیفری دارید (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید.)
۳ – پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
۴ – در این مرحله وکیل مراحل قانونی برای شکایت و محکومیت مشتکی عنه در خصوص رابطه نامشروع را انجام خواهد داد.

مدارک لازم برای شکایت رابطه نامشروع توسط وکیل

مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
ارائه مدارک و صورت جلسه پلیس و شهادت شهود