با اینکه اکثر کسب و کارها، به اهمیت استفاده از علائم تجاری به منظور متمایز کردن محصولاتشان از محصولات رقبا پی برده اند، ولی هنوز اهیمت حمایت از علائم تجاری از طریق ثبت را درک نکرده اند.

علامت تجاری یک آرم مشخص است که اجناس و خدمات به خصوص که توسط شخص یا تشکیلات خاصی تولید و فراهم شده‌اند را متمایز می‌کند. منشأ آن به زمان باستان بر می‌گردد.

وقتی که صنعت گران امضاها یا علائم خود را روی آثار هنری و کاربردی خود چاپ می‌کردند. در طی سالها این علامت‌ها جای خود را به سیستم امروزی ثبت و حفاظت آرم تجاری دادند.

این نظام به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند که از کالاها و خدماتی که ماهیت و کیفیت آنها مورد نظرشان است و با آرم مخصوص مشخص شده‌اند، بهره بگیرند.

برند چیست؟

یک نام، عبارت، طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص‌کنندهٔ خدمات یا فروشندهٔ محصولی خاص باشد که به وسیلهٔ آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می‌گردد. عنوان قانونی برای برند، نشان تجاری است.

لوگو چیست؟

نمادی تصویری است که برای بیان کردن یک عبارت، موضوع یا القا نمودن یک موضوع و معرف یک شرکت، محصول، سایت یا وبلاگ و غیره است.

لوگوها معمولا به گونه ای طراحی می شوند که در عین سادگی حاوی بیشترین اطلاعات و نشانه های تصویری (معمولا با هدف تبلیغاتی) هستند.

علامت تجاری چیست؟

علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ها با اشخاص متمایز نماید.

نام تجاری چیست؟

نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده کالا یا خدمات شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

فرایند ثبت علامت در تهران توسط کارشناسان امور ثبتی:

تماس با کارشناسان امور ثبتی
گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه
در صورتیکه به هر دلیلی نتوانستید به صورت حضوری به دفتر مراجعه کنید کارشناسان امور ثبتی در آدرس شما حاضر خواهند شد.
انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان
ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین ۳۰ تا ۴۵ روز)
مراجعه حضوری وکیل به سازمان و تشکیل پرونده (بین ۱۰ تا ۱۵ روز)
ثبت روزنامه رسمی اول (۳۰ روز)
تائیدیه ثبت علامت تجاری (بین ۱۰ تا ۱۵ روز)
ثبت روزنامه رسمی دوم (۳۰ روز)
گواهی ده ساله علامت تجاری (بین ۱۰ تا ۳۰ روز – کل فرایند بین ۵ تا ۶ ماه انجام خواهد شد)

فرایند ثبت علامت در تهران توسط خودتان با کمک کارشناسان امور ثبتی:

تماس با کارشناسان امور ثبتی
گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه
انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان
ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین ۳۰ تا ۴۵ روز)
بقیه مراحل به عهده خود شخص حقوقی میباشد که با راهنمایی کارشناسان امور ثبتی انجام خواهد شد.

فرایند ثبت علامت در شهرستان توسط کارشناسان امور ثبتی:

تماس با کارشناسان امور ثبتی
گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه
در صورتیکه به هر دلیلی نتوانستید به صورت حضوری به دفتر مراجعه کنید از طریق پست میتوانید مدارک را ارسال کنید.
انعقاد قرارداد
ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین ۳۰ تا ۴۵ روز)
مراجعه حضوری وکیل به سازمان و تشکیل پرونده (بین ۱۰ تا ۱۵ روز)
ثبت روزنامه رسمی اول (۳۰ روز)
تائیدیه ثبت علامت تجاری (بین ۱۰ تا ۱۵ روز)
ثبت روزنامه رسمی دوم (۳۰ روز)
گواهی ده ساله علامت تجاری (بین ۱۰ تا ۳۰ روز – کل فرایند بین ۵ تا ۶ ماه انجام خواهد شد)

فرایند ثبت علامت در شهرستان توسط خودتان با کمک کارشناسان امور ثبتی:

تماس با کارشناسان امور ثبتی
گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه
انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان
ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین ۳۰ تا ۴۵ روز)
بقیه مراحل به عهده خود شخص حقوقی میباشد که با راهنمایی کارشناسان امور ثبتی انجام خواهد شد.

مدارک:

کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و صاحبان امضاء
آخرین روزنامه رسمی دلیل بر مدیریت
آخرین روزنامه رسمی تغییرات
نمونه گرافیکی یا تصویر از علامت درخواستی در ابعاد ۶*۶ سانتی متر

فرایند ثبت علامت در تهران توسط کارشناسان امور ثبتی:

تماس با کارشناسان امور ثبتی
گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه
در صورتیکه به هر دلیلی نتوانستید به صورت حضوری به دفتر مراجعه کنید کارشناسان امور ثبتی در آدرس شما حاضر خواهند شد.
انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان
ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین ۳۰ تا ۴۵ روز)
مراجعه حضوری وکیل به سازمان و تشکیل پرونده (بین ۱۰ تا ۱۵ روز)
ثبت روزنامه رسمی اول (۳۰ روز)
تائیدیه ثبت علامت تجاری (بین ۱۰ تا ۱۵ روز)
ثبت روزنامه رسمی دوم (۳۰ روز)
گواهی ده ساله علامت تجاری (بین ۱۰ تا ۳۰ روز – کل فرایند بین ۵ تا ۶ ماه انجام خواهد شد)

فرایند ثبت علامت در تهران توسط خودتان با کمک کارشناسان امور ثبتی:

تماس با کارشناسان امور ثبتی
گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه
انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان
ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین ۳۰ تا ۴۵ روز)
بقیه مراحل به عهده خود شخص حقوقی میباشد که با راهنمایی کارشناسان امور ثبتی انجام خواهد شد.

فرایند ثبت علامت در شهرستان توسط کارشناسان امور ثبتی:

تماس با کارشناسان امور ثبتی
گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه
در صورتیکه به هر دلیلی نتوانستید به صورت حضوری به دفتر مراجعه کنید از طریق پست میتوانید مدارک را ارسال کنید.
انعقاد قرارداد
ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین ۳۰ تا ۴۵ روز)
مراجعه حضوری وکیل به سازمان و تشکیل پرونده (بین ۱۰ تا ۱۵ روز)
ثبت روزنامه رسمی اول (۳۰ روز)
تائیدیه ثبت علامت تجاری (بین ۱۰ تا ۱۵ روز)
ثبت روزنامه رسمی دوم (۳۰ روز)
گواهی ده ساله علامت تجاری (بین ۱۰ تا ۳۰ روز – کل فرایند بین ۵ تا ۶ ماه انجام خواهد شد)

فرایند ثبت علامت در شهرستان توسط خودتان با کمک کارشناسان امور ثبتی:

تماس با کارشناسان امور ثبتی
گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه
انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان
ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین ۳۰ تا ۴۵ روز)
بقیه مراحل به عهده خود شخص حقوقی میباشد که با راهنمایی کارشناسان امور ثبتی انجام خواهد شد.

مدارک:

کپی کارت ملی و شناسنامه
کپی برابر اصل شده جواز کسب و یا سایر مجوزها دال بر فعالیت در رشته مربوطه
نمونه گرافیکی یا تصویر از علامت درخواستی در ابعاد ۶*۶ سانتی متر

ثبت علامت تجاری انگلیسی برای شرکت (اشخاص حقوقی) نیازمند چه فرایند و مدارکی میباشد؟

فرایند ثبت علامت در تهران توسط کارشناسان امور ثبتی:

تماس با کارشناسان امور ثبتی
گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه
در صورتیکه به هر دلیلی نتوانستید به صورت حضوری به دفتر مراجعه کنید کارشناسان امور ثبتی در آدرس شما حاضر خواهند شد.
انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان
ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین ۳۰ تا ۴۵ روز)
مراجعه حضوری وکیل به سازمان و تشکیل پرونده (بین ۱۰ تا ۱۵ روز)
ثبت روزنامه رسمی اول (۳۰ روز)
تائیدیه ثبت علامت تجاری (بین ۱۰ تا ۱۵ روز)
ثبت روزنامه رسمی دوم (۳۰ روز)
گواهی ده ساله علامت تجاری (بین ۱۰ تا ۳۰ روز – کل فرایند بین ۵ تا ۶ ماه انجام خواهد شد)

فرایند ثبت علامت در تهران توسط خودتان با کمک کارشناسان امور ثبتی:

تماس با کارشناسان امور ثبتی
گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه
انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان
ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین ۳۰ تا ۴۵ روز)
بقیه مراحل به عهده خود شخص حقوقی میباشد که با راهنمایی کارشناسان امور ثبتی انجام خواهد شد.

فرایند ثبت علامت در شهرستان توسط کارشناسان امور ثبتی:

تماس با کارشناسان امور ثبتی
گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه
در صورتیکه به هر دلیلی نتوانستید به صورت حضوری به دفتر مراجعه کنید از طریق پست میتوانید مدارک را ارسال کنید.
انعقاد قرارداد
ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین ۳۰ تا ۴۵ روز)
مراجعه حضوری وکیل به سازمان و تشکیل پرونده (بین ۱۰ تا ۱۵ روز)
ثبت روزنامه رسمی اول (۳۰ روز)
تائیدیه ثبت علامت تجاری (بین ۱۰ تا ۱۵ روز)
ثبت روزنامه رسمی دوم (۳۰ روز)
گواهی ده ساله علامت تجاری (بین ۱۰ تا ۳۰ روز – کل فرایند بین ۵ تا ۶ ماه انجام خواهد شد)

فرایند ثبت علامت در شهرستان توسط خودتان با کمک کارشناسان امور ثبتی:

تماس با کارشناسان امور ثبتی
گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه
انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان
ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین ۳۰ تا ۴۵ روز)
بقیه مراحل به عهده خود شخص حقوقی میباشد که با راهنمایی کارشناسان امور ثبتی انجام خواهد شد.

مدارک:

کپی کارت ملی و شناسنامه
کپی برابر اصل شده جواز کسب و یا سایر مجوزها دال بر فعالیت در رشته مربوطه
نمونه گرافیکی یا تصویر از علامت درخواستی در ابعاد ۶*۶ سانتی متر

ثبت علامت تجاری انگلیسی برای شرکت (اشخاص حقوقی) نیازمند چه فرایند و مدارکی میباشد؟

فرایند ثبت علامت در تهران توسط کارشناسان امور ثبتی:

تماس با کارشناسان امور ثبتی
گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه
در صورتیکه به هر دلیلی نتوانستید به صورت حضوری به دفتر مراجعه کنید کارشناسان امور ثبتی در آدرس شما حاضر خواهند شد.
انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان
ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین ۳۰ تا ۴۵ روز)
مراجعه حضوری وکیل به سازمان و تشکیل پرونده (بین ۱۰ تا ۱۵ روز)
ثبت روزنامه رسمی اول (۳۰ روز)
تائیدیه ثبت علامت تجاری (بین ۱۰ تا ۱۵ روز)
ثبت روزنامه رسمی دوم (۳۰ روز)
گواهی ده ساله علامت تجاری (بین ۱۰ تا ۳۰ روز – کل فرایند بین ۵ تا ۶ ماه انجام خواهد شد)

مشاغل خدماتی:

طبقه ۳۵) تبلیغات؛ مدیریت تجاری؛ امور اداری تجارت؛ کارهای دفتری و اداری.
طبقه ۳۶) بیمه؛ امور مالی؛ امور پولی؛ امور مربو به معاملات املاک و مستغلات.
طبقه ۳۷) ساختمان‌سازی؛ تعمیر و بازسازی؛ خدمات نصب.
طبقه ۳۸) مخابرات از راه دور.
طبقه ۳۹) حمل و نقل؛ بسته‌بندی و نگهداری کالاها؛ تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت‌ها.
طبقه ۴۰) بهسازی و عمل‌آوری مواد.
طبقه ۴۱) آموزش و پروش؛ دوره‌های کارآموزی و تعلیمی؛ تفریح و سرگرمی؛ فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی.
طبقه ۴۲) خدمات علمی و فناوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه؛ خدمات تجزیه و تحلیل و تحقیقات صنعتی؛ طراحی و توسعه نرم‌افزار و سخت افزارهای رایانه‌ای.
طبقه ۴۳) خدمات عرضه اغذیه و نوشابه؛ تأمین مسکن و محل اقامت موقت.
طبقه ۴۴) خدمات پزشکی؛ خدمات بیطاری؛ مراقبت‌های بهداشتی؛ و زیبایی برای انسان‌ها یاحیوانات؛ خدمات کشاورزی، باغداری و جنگلداری.
طبقه ۴۵) خدمات شخصی یا اجتماعی که توسط دیگران برای رفع نیازهای افراد ارائه می‌شوند؛ خدمات امنیتی برای محافظت از افراد، اموال و دارایی‌ها؛ خدمات حقوقی.

چرا ؟

به دلیل نا آگاهی و کم تجربه بودن عموم متقاضیان و وجود موسسات و افراد سودجو در امر ثبت علامت تجاری، با مجرب ترین و برگزیده ترین وکلا و کارشناسان حقوقی به متقاضیان ثبت علامت تجاری کمک خواهد کرد تا در کمترین زمان و هزینه ممکن به هدف خود که همانا ثبت علامت تجاری است، برسند.

به متقاضیانی که در خارج از استان تهران ساکن هستند خدمات ویژه ای ارائه خواهد کرد و علامت تجاری مورد نظر آنها را به ثبت خواهد رساند.

هزینه های ثبت چقدر است؟

به دلیل اینکه هر علامت تجاری در طبقه ای خاص قرار میگیرد و بسته به اینکه علامت تجاری فارسی و یا انگلیسی باشد لذا میزان مشخص کردن هزینه های ثبت علامت تجاری را نمیتوان به صورت کلی تعیین کرد.

شما میتوانید بعد از مشخص کردن علامت تجاری و طبقه آن و اینکه فارسی و یا انگلیسی میباشد با کارشناسان امور ثبتی در تماس بگیرید تا میزان دقیق هزینه آن به اطلاع شما برسد.

ثبت علامت تجاری چه مزایایی دارد؟

ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.
ممکن است دارائی ازرشمند کسب و کار باشند.
جزء ضروری موافقت‌نامه‌های اعطای نمایندگی هستند.
ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت‌ها هستند.
شرکت‌ها را قادر می‌سازد محصولات‌شان را از یکدیگر متمایز سازند.
تضمین می‌کند که مشتریان می‌توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.
شرکت‌ها را تشویق می‌کنند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه‌گذاری کنند.
اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث داده می‌شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می‌باشند.

علامت ثبت شده ای هست که من در حال خرید آن هستم چگونه میتوانم برند را به نام خودم تغییر بدهم؟

اول اینکه شما باید همان جوازی را داشته باشید که فرد فروشنده دارد. یعنی در همان شاخه فعالیت کند و بعد اقدام به تغییر نام آن فرمایید.
مدارک مورد نیاز برای تغییر مدارک علامت تجاری چیست؟
کپی مدارک شناسایی فرد انتقال دهنده و انتقال گیرنده
ارائه جوازی در همان صنف انتقال دهنده
اصل پروانه ده ساله
ارائه صلح نامه محضری

برای تمدید علامت تجاری چه باید کرد؟

تمام مراحل اجرایی همانند مراحل اولیه ثبت علامت است و همان هزینه هم در بر دارد.

آیا ثبت برند حتما باید توسط وکیل انجام گیرد؟

خیر الزامی نیست شخص می تواند خود اقدام به ثبت علامت تجاری کند.

ثبت علامت تجاری چقدر زمان میبرد؟

ثبت علامت تجاری درمرحله اول به مدت ۲ ماه است تا تایید اسم شود. در مرحله بعدی ۴ماه و نیم زمان می برد تا پروانه ده ساله صادر شود.

آیا برای ثبت علامت تجاری داشتن جواز الزامی است؟

بله برای ثبت برند داشتن جواز یا پروانه بهره برداری الزامی است.

آیا می توان علامت تجاری را انتقال داد؟

بله مراحل ثبت آن همانند ثبت اولیه است با این تفاوت که گواهی ۱۰ ساله نیز در مدارک موجود است.

روزنامه دوم در علامت تجاری چیست؟

روزنامه دوم در ثبت علامت تجاری همان روزنامه ۱۰ ساله است.

آیا میتوان قبل از تشکیل پرونده به گونه ای مطلع شد که علامت تجاری مورد نظرمان قبلا ثبت شده است یا خیر؟

بله می توانید با پرداخت هزینه ای اقدام به گرفتن استعلام علامت تجاری کنید. استعلام در این رابطه که آیا این اسم قبلا ثبت شده است یا خیر.

آیا میتوانم نام مغازه خود را ثبت علامت تجاری کنم؟

بله متوانید در صورتی که جواز کسب خود را ارائه دهید نام را انحصاری کنید.

آیا میتوان فقط با مدارک ثبتی شرکتم علامت تجاری یا لگو ثبت کنم؟

بله در صورتیکه موضوع شرکت با طبقه مشاغل علامت درخواستی همخوانی داشته باشد.

چه مجوزی برای ثبت برند یا علامت تجاری باید ارائه بدهیم؟

جوازی در رابط با فعالیتی که در حال انجام آن هستید.

آیا گرفتن استعلام از طریق سایت ها ی موجود قابل استناد است؟

خیر در صورتی که بخواهید استعلام معتبر داشته باشید از مجموعه های ثبتی که این خدمات را ارائه میدهد اقدام کنید (مجموعه یاسا بخش ثبت نیز این خدمت را ارائه میدهد)

پروانه بهره برداری چیست؟

پروانه بهر برداری در رابط با تولیدی ها و کارخانه ها توسط اتحادیه خاص همان صنف صادر میشود.
آیا میتوان در یک علامت تجاری هم نماد شرکتمان باشد هم اسم آن؟
بله متوانید در علامت از هر دو استفاده کنید.

آیا میتوان علامتی که در کشور دیگری ثبت شده است را در ایران نیز ثبت کرد؟

در صورتی که ثبت بین المللی شده باشد نمیتوانید در ایران نیز آن را ثبت کنید و در صورت ارجاء آن به ثبت پرونده رد خواهد شد.

مراحل ثبت علامت تجاری توسط وکیل

شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص و کارشناسان امور ثبتی را دارید.(برای دریافت وقت و مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید)
پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات علامت تجاری را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
در این مرحله وکیل مراحل قانونی ثبت علامت تجاری را انجام خواهد داد.

مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری توسط وکیل

کپی کارت ملی و شناسنامه
کپی برابر اصل شده جواز کسب و یا سایر مجوزها دال بر فعالیت در رشته مربوطه
نمونه گرافیکی یا تصویر از علامت درخواستی در ابعاد ۶*۶ سانتی متر